Onderhoud zondag 17 jan. 2021 22:00

 

NL - Onderhoud electra voorziening datacenter Groenekan - zondag 17 januari 2021 22:00

Dataplace zal vanaf 20 januari starten met het uitvoeren van onderhoud op de hoofdschakelaars en elektravoorzieningen i.v.m. de NEN3140 certificering. Bij deze werkzaamheden is het risico aanwezig dat de stroomtoevoer naar onze racks gedeeltelijk kan wegvallen.
De stroomvoorziening naar onze racks is redundant uitgevoerd met meerdere voedingen zodat bij uitval van een voeding er geen uitval zal optreden.

Om er zeker van te zijn dat alle apparatuur blijft functioneren tijdens de testen van Dataplace zal een aanpassing in de stroomvoorziening van onze core switches gemaakt worden. Hiervoor dienen de switches kortstondig uitgezet te worden waardoor de verbinding met het netwerk onderbroken wordt. Deze onderbreking vindt plaats op zondag 17 januari 2021 om 22:00 en zal enkele minuten duren.

Uiteraard zullen wij alle verbindingen na de onderbreking testen maar mocht u na 22:05 problemen ondervinden met de connectiviteit naar uw datacenter omgeving meldt dit dan direct bij ons zodat we direct maatregelen kunnen nemen.

Wat zijn de gevolgen?

  • Enkele van onze diensten, zoals mail en webservers, kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn.
  • De verbinding in het de datacenters Groenekan zal gedurende enkele minuten onderbroken worden. 
  • De klanten die gehost worden vanuit ons datacenter in Amsterdam zullen geen problemen ondervinden.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk (helpdesk@kns.nl - 020-4080971)

Excuses voor het eventuele ongemak en bedankt voor uw begrip!.

 

UK - Maintenance of electricity supply datacenter Groenekan - Sunday 17 January 2021 22:00

Dataplace will start performing maintenance on the main switches and electrical facilities from 20 January for the NEN3140 certification. During the testing activities there is a risk that the power supply to our racks can partially fail. The power supply to our racks is redundant with multiple power supplies so that there will be no failure in the event of a power supply failure.

To ensure that all equipment continues to function during the tests of Dataplace, an adjustment will be made to the power supply of our core switches. To do this, the switches must be switched off briefly, therefore the connection to the network will be interrupted. This interruption will take place on Sunday, January 17, 2021 at 10:00 PM and will last a few minutes.

Of course we will test all connections after the interruption, but if you experience problems with the connectivity to your data center environment after 22:05, please report this to us immediately so that we can take immediate action.

What are the consequences?

  • Some of our services, such as mail and web servers, may be temporarily unavailable.

  • The connection in the Groenekan data centers will be interrupted for a few minutes.

  • The customers hosted from our data center in Amsterdam will not experience any problems.

If you have any questions or require more information, please contact our helpdesk (helpdesk@kns.nl - 020-4080971)

We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding!