ISO 27001 gecertificeerd

 

KNS Automatisering is ISO 27001 gecertificeerd

De onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa heeft vastgesteld dat het door KNS Automatisering B.V. gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan ISO/IEC 27001:2017 en de Verklaring van toepasselijkheid versie 1.0, voor het toepassingsgebied: Het leveren van cloud services, datacenterdiensten, managed- en dedicated hostingdiensten en de daarbij toegepaste en ondersteunende informatiesystemen en processen.

Waarom deze certificering?

Merk de Jager, algemeen directeur van KNS: “Uiteraard gaat KNS Automatisering altijd professioneel met security om. Maar als ICT-partner willen wij onze klanten daadwerkelijk kunnen aantonen dat wij de juiste maatregelen, processen en procedures hanteren wanneer wij met vertrouwelijke informatie omgaan, bewerken of opslaan. Met de ISO 27001 certificering tonen we aan dat ons managementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.”

Over ISO 27001

ISO 27001 beschrijft hoe organisaties procesmatig met het beveiligen van informatie kunnen omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties en specificeert eisen voor een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Binnen het traject naar onze ISO 27001 certificering werd zowel naar organisatorische als technische, juridische en menselijke aspecten van informatiebeveiliging gekeken.

Meer weten?

Lees meer over de security oplossingen die wij leveren, of neem contact met ons op.