Spoedonderhoud – zat 27 juni 2020 1:00

 

NL - Spoed onderhoud infrastructuur datacenter Groenekan - zaterdag 27 juni 01:00

Afgelopen maandag is onze omgeving vanuit het datacenter in Groenekan tijdelijk onbereikbaar geweest. De oorzaak was een spanningsdip in de stroomtoevoer waardoor een deel van onze apparatuur is uitgevallen.

De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met de naweeën van deze storing. De verbinding tussen onze datacenters in Amsterdam en Groenekan presteert niet optimaal.

Na vele tests en analyses hebben we geconcludeerd dat de verstoring van het verkeer niet wordt veroorzaakt door onze eigen infrastructuur maar dat de problemen voortkomen uit het netwerk van Eurofiber.

Eurofiber is onze leverancier van de verbinding tussen onze datacenters en heeft ook deze conclusie moeten trekken.

Eurofiber wijt de problemen aan de storing van afgelopen maandag. Om de problemen te verhelpen zal Eurofiber apparatuur gaan herstarten.

Dit gebeurt in de nacht van vrijdag 26 en zaterdag 27 juni om 01:00.

Wat zijn de gevolgen?

  • Enkele van onze diensten, zoals mail en webservers, kunnen tijdelijk niet bereikbaar zijn.
  • De verbinding tussen de datacenters zal gedurende enkele minuten onderbroken worden. De omgeving in de datacenters zullen gewoon doordraaien alleen het datacenter in Groenekan zal, net als maandag, tijdelijk van buitenaf onbereikbaar zijn.
  • De klanten die gehost worden vanuit ons datacenter in Amsterdam zullen weinig problemen ondervinden.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk (helpdesk@kns.nl - 020-4080971)

Excuses voor het eventuele ongemak en bedankt voor uw begrip!.

 

UK - Emergency maintenance infrastructure data center Groenekan - Saturday 27 June 01:00

Last Monday, our environment from the data center in Groenekan was temporarily unreachable. The cause was a voltage dip in the power supply, which caused part of our equipment to fail.

The past few days we have experienced the after effects of this malfunction. The connection between our data centers in Amsterdam and Groenekan is not performing optimally.

After many tests and analyzes, we have concluded that the traffic disruption is not caused by our own infrastructure, but that the problems stem from Eurofiber's network.

Eurofiber is our supplier of the connection between our data centers and has also had to draw this conclusion.
Eurofiber blames the problems on last Monday's failure. To solve the problems, Eurofiber must restart equipment.

This is scheduled for the night of Friday 26 and Saturday 27 June at 01:00.

What are the consequences?

  • Some of our services, such as mail and web servers, may be temporarily unavailable.
  • The connection between the data centers will be interrupted for a few minutes. The environment in the data centers will continue to operate, only the data center in Groenekan will, just like Monday, be temporarily inaccessible from the outside.
  • The customers hosted from our datacenter in Amsterdam will not experience any problems, except for our hosted services like mail and webservers.

If you have any questions or require more information, please contact our helpdesk (helpdesk@kns.nl - 020-4080971)

We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding!