Storing 22 juni 2020

 

NL - Storing stroomtoevoer datacenter Groenekan 22 juni 2020

Op 22 juni 2022, om 12:15 is op onze colocatie bij Dataplace in Groenenkan een spanningsdip in de stroomtoevoer geweest. De spanningsdip had desastreuze gevolgen voor ons platform.

De oorzaak van het probleem is veroorzaakt door werkzaamheden aan de UPS plant in het datacenter van Dataplace. De exacte aanleiding van deze verstoring is nog niet bekend. Dit wordt op dit moment onderzocht door Dataplace en hun leverancier.

UK - Power supply failure in the Groenekan data center on June 22, 2020

On June 22, 2022, at 12:15 PM, there was a voltage dip in the power supply at our colocation at Dataplace in Groenenkan. The voltage drop had disastrous consequences for our platform.

The cause of the problem was caused by work on the UPS plant in the Dataplace data center. The exact cause of this disturbance is not yet known. This is currently being investigated by Dataplace and their supplier.

 

Timeline:

Tijdstip/Time NL - Omschrijving UK - Description
22-6-2020 - 12:15 Uitval omgeving Groenenkan Disruption in datacenter Dataplace Groenekan
22-6-2020 - 12: 16 Constatering van uitval datacenter Groenenkan Detection of failure of data center Groenenkan
  Aanvang analyse van storing  Failure analysis of disruption
22-6-2020 - 12:20 Opschalen extra engineers i.v.m. complexiteit Scaling up additional engineers in connection with complexity
22-6-2020 - 12:30 Probleem is achterhaald en men start met voorbereidende werkzaamheden opstarten Datacenter omgeving Problem is tracked down and preparatory work is started on the Datacenter environment
22-6-2020 - 12:35 Herstart van infcastructuur Restart of infrastructure structure
22-6-2020 - 12:45 Controles werking netwerk, storage en server omgevingen
Checks operation network, storage and server environments
22-6-2020 - 13:00 Opstarten VMWare platform controle werking Start up VMWare platform and check operations
22-6-2020 - 13:15 Opstarten van Virtuele Machines infrastructuur Starting up Virtual Machines infrastructure
22-6-2020 - 13:25 Opstarten Virtuele Servers KNS met primaire functies Booting Virtual Servers KNS with primary functions
22-6-2020 - 13:35 Gefaseerd opstarten Virtuele Servers klanten Phased start-up of Virtual Servers customers
22-6-2020 - 13:55 Laatste controles op werking systemen Final checks on system operation
22-6-2020 - 14:00 Herstel afgerond Recovery completed