ISO 27001

17 september 2019

ISO 27001 gecertificeerd

De onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa heeft vastgesteld dat het door KNS Automatisering B.V. gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan ISO/IEC 27001:2017.